MINDb4ACT to międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Projekt...

Projekt „Dwie strony sieci” polega na prowadzeniu działań prewencyjnych i informacyjnych w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem. Akcja koordynowana jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Jej adresatami są: młodzież z ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych klas szkół gimnazjal...

Wielkopolski program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Dopalacze niszczą życie” to program skierowany przede wszystkim do młodzieży, by chronić ją przed zgubnymi skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego społeczeństwa, jakim są dopalacze. Żeby walka ta była skuteczna w p...

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl