"CYBERPRZEMOC" - porady prewencyjne

"Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież" - poradnik dla rodziców i nauczycieli

Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych - prezentacja założeń projektu

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl