top of page

„Dwie Strony Sieci”

Projekt „Dwie strony sieci” polega na prowadzeniu działań prewencyjnych i informacyjnych w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem. Akcja koordynowana jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Jej adresatami są: młodzież z ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych klas szkół gimnazjalnych, pedagodzy, psycholodzy oraz rodzice.


Zaangażowanie w przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie bezpiecznych postaw wśród dzieci i młodzieży. Patronami honorowymi projektu są Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Inicjatywa jest prowadzona w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.


#DwieStronySieci #cyberbezpieczeństwo

bottom of page