top of page

MINDb4ACT – Rozwijanie umiejętności i możliwości w celu podejmowania innowacyjnych, etycznych i skut


Koordynator projektu: Royal Elcano Institute


Instytucje realizujące projekt:​

 • Real Instituto Elcano (ELCANO) - Hiszpania

 • Agenfor International (AGENFOR) - Włochy

 • Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (BayFHVR) - Niemcy

 • Ayuntamiento de Madrid (ADM) - Hiszpania

 • Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) - Dania

 • European Organisation for Security (EOS) - Belgia

 • Freie Universität Berlin (FUB) - Niemcy

 • Fondation pour la recherche stratégique (FRS) - Francja

 • Ministerio del interior (MoHA ESP) - Hiszpania

 • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW)

 • Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK) - Finlandia

 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu (Poznań)

 • Police Service of Northern Ireland (PSNI) - Wielka Brytania

 • Sheffield Hallam University (CENTRIC) - Wielka Brytania

 • SYNYO GmbH (SYNYO) - Austria

 • Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Belgia

 • Frauen ohne Grenzen - Women without borders/Save - Sisters against violent extremism gemeinnutziger verein (WOMEN) - Austria

 • Ministero della giustizia (MoJ IT) - Włochy


Opis projektu:

MINDb4ACT to międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku i potrwa do sierpnia 2020 roku.


Priorytety badawcze projektu MINDb4ACT w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji postaw prowadzących do terroryzmu i gwałtownego ekstremizmu odnoszą się do najważniejszych zagadnień określonych w tym obszarze przez Komisję Europejską, do których należą:


 1. Usystematyzowanie dostępnych informacji i wiedzy eksperckiej w celu ułatwienia podejmowania strategicznych decyzji w tym obszarze.

 2. Zwiększenie wydajności działań interdyscyplinarnych w terenie, które dotyczą rekrutacji do organizacji terrorystycznych, socjalizacji i technik werbowania.

 3. Wykorzystanie dużych zbiorów danych (ang. big data) w celu analizy informacji dotyczących praktyk komunikacyjnych w zakresie radykalizacji postaw (głównie w sieci Internet).

 4. Polepszenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, decydentami politycznymi i innymi zainteresowanymi instytucjami.


Projekt MINDb4ACT zakłada realizację działań w ramach tzw. „Living Labów” w 5 obszarach tematycznych: więziennictwo i sądownictwo, ośrodki dla imigrantów i centra azylu, szkoły, miasta (obszary miejskie), Internet i media.


Poprzez zaplanowane zadania i w odniesieniu do powyższych priorytetów, projekt ma na celu ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy), a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron.


Projekt finansowany przez Komisję Europejską.

#MINDb4ACT

bottom of page