top of page

„Dopalacze niszczą życie”

Wielkopolski program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Dopalacze niszczą życie” to program skierowany przede wszystkim do młodzieży, by chronić ją przed zgubnymi skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego społeczeństwa, jakim są dopalacze. Żeby walka ta była skuteczna w programie współdziałać będzie wiele podmiotów i grup społecznych. Są to przede wszystkim pedagodzy i psychologowie placówek oświatowych, rodzice, pracownicy służby zdrowia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt pod nazwą „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Projekt jest realizowany od 2015 roku na terenie całego województwa wielkopolskiego, m.in. poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą oraz ich prawnymi opiekunami, i przedstawicielami środowisk pedagogicznych, organizację konferencji, szkoleń, happeningów, włączanie młodych ludzi w twórczą profilaktykę rówieśniczą, w tym także z udziałem grup PaT. Inicjatorzy projektu przewidują przeprowadzenie w szkołach konkursów dotyczących szkodliwego wpływu dopalaczy i narkotyków, dzięki czemu to właśnie sama młodzież promować będzie modę na życie wolne od uzależnień. Program ma także na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.


#Dopalaczeniszczążycie #profilaktyka #uzależnienia

bottom of page