top of page

Konferencja na temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej zapraszają do udziału w bezpłatnej wojewódzkiej konferencji na temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Poznaniu. Adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa wielkopolskiego.


Spotkanie umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznego planowania i budowania strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwości usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji.


Konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: rekrutacja13@politykanarkotykowa.com do dnia 08 grudnia 2018 r.


Po zakończeniu rejestracji uczestników Organizatorzy prześlą potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w konferencji, zawierające informacje organizacyjne. Liczba uczestników jest ograniczona.


Program ramowy konferencji znajduje się tutaj.


#uzależnienia #konferencja

bottom of page