„Dopalacze niszczą życie”

29.03.2018

Wielkopolski program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Dopalacze niszczą życie” to program skierowany przede wszystkim do młodzieży, by chronić ją przed zgubnymi skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego społeczeństwa, jakim są dopalacze. Żeby walka ta była skuteczna w programie współdziałać będzie wiele podmiotów i grup społecznych. Są to przede wszystkim pedagodzy i psychologowie placówek oświatowych, rodzice, pracownicy służby zdrowia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt pod nazwą „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.


Projekt jest realizowany od 2015 roku na terenie całego województwa wielkopolskiego, m.in. poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą oraz ich prawnymi opiekunami, i przedstawicielami środowisk pedagogicznych, organizację konferencji, szkoleń, happeningów, włączanie młodych ludzi w twórczą profilaktykę rówieśniczą, w tym także z udziałem grup PaT. Inicjatorzy projektu przewidują przeprowadzenie w szkołach konkursów dotyczących szkodliwego wpływu dopalaczy i narkotyków, dzięki czemu to właśnie sama młodzież promować będzie modę na życie wolne od uzależnień. Program ma także na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl