OBSERWATORIUM

ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Poznaniu 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 

Sąd Okręgowy w Poznaniu 

Fundacja Santander

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 
 

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl