top of page

OBSERWATORIUM

ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

O OBSERWATORIUM

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Czemu jest inna niż dawniej? Jaka będzie w niedalekiej przyszłości? Co robić, aby ustrzec ją przed negatywnymi skutkami pojawiających się zagrożeń? Na pewno wszyscy zadajemy sobie te pytania i próbujemy znaleźć na nie odpowiedzi, proponując najlepsze rozwiązania i jednocześnie starając się zrozumieć i poznać motywy postępowania młodego człowieka.  Istotne jest jednak to, abyśmy nie poprzestawali wyłącznie na próbie przeciwdziałania temu, co aktualnie jawi się nam jako problem (którego analizą i diagnozą zajmujemy się niejako już po fakcie) – ale starajmy się – zawierając koalicje ekspertów, badaczy, naukowców, praktyków – wspólnie podejmować działania pozwalające nam aktywnie przeciwdziałać sytuacjom, które będą stanowić realne zagrożenie w niedalekiej przyszłości.

 

Łącząc nasze doświadczenia, wiedzę, zasoby oraz chęci skutecznego wspierania młodych ludzi w podejmowaniu właściwych wyborów – wielkopolska Policja zaproponowała stworzenie interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, jakim jest projekt „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Zyskując przychylność szeregu instytucji i podmiotów, których przedstawiciele – odpowiadając na zaproszenie – zadeklarowali wspólne działania w tym projekcie, dostrzegamy możliwość zjednoczenia sił w partnerskiej koalicji, podejmując działania ukierunkowane na coraz skuteczniejsze zapobieganie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w środowiskach młodzieżowych.

About & Subscribe

NASZE CELE

Całość projektu ma na celu zdiagnozowanie zjawiska, a także zbierania najnowszych informacji o trendach, stylu życia oraz występujących zagrożeniach zarówno tych już funkcjonujących, jak i nowopowstałych, na których wpływ ma rozwój cywilizacji, w tym nieograniczony dostęp do środków masowego przekazu, sieci internetowej i zagrożeń płynących od strony rówieśników także z innych krajów. Gromadzenie danych dotyczących problematyki ma również na celu zachęcenie do rozmów i refleksji wśród wskazanych grup i tworzenie platformy do dyskusji oraz diagnozowania występowania zagrożeń. Umiejscowienie przedsięwzięcia na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego, przy zaangażowaniu podmiotów w skali województwa, pozwoli na kompleksowe działanie w obszarze ich zainteresowania. 

DZIAŁANIA

1

DIAGNOZA

Diagnoza aktualnie występujących zagrożeń i ich uwarunkowań.

2

PRZEWIDYWANIE

Przewidywanie nowych pojawiających się niebezpieczeństw.

3

BADANIA

Prowadzenie cyklicznych badań zagrożeń dla ludzi młodych i aktualizacja posiadanej wiedzy (np. co pół roku).

4

ANALIZA

Analizowanie i określanie tendencji występujących zjawisk.

5

WSPARCIE

Wspieranie koordynacji działań z zakresu zapobiegania zagrożeniom występujących w środowisku młodych ludzi.

NASZA MISJA

Mając na względzie skuteczność inicjatywy oraz profesjonalizm realizowania celów poznawczych i zapobiegawczych deklarujemy ścisłą współpracę i zaangażowanie podmiotów na co dzień pracujących z młodzieżą oraz instytucji wykonujących zadania związane z diagnozą i ograniczaniem negatywnych zjawisk społecznych wśród niej występujących. Wspólne działania opierać będziemy na  diagnozowaniu zagrożeń już występujących i przewidywaniu niebezpieczeństw przyszłych, wywołanych różnego rodzaju przyczynami, warunkowanymi zmiennymi społecznymi, środowiskowymi, kulturowymi, osobowościowymi. Ciągłe obserwowanie występujących zjawisk będzie polegało na systematycznym gromadzeniu i analizowaniu zebranych informacji, wyników badań i opinii naukowych.

PARTNERZY

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ko-poznan-logo-2.png

Sąd Okręgowy w Poznaniu 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 

Sąd Okręgowy w Poznaniu 

Fundacja Santander

logo-fundacji-santander.jpg
PPBW-logo.png

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

kontakt
Kotwica 1
bottom of page