Ruszyła akcja informacyjna „Dopalacze niszczą życie”

01.02.2018

Ruszyła kampania profilaktyczna związana z programem „Dopalacze niszczą życie”. W poznańskiej zajezdni tramwajowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich zaangażowanych w projekt instytucji. W Poznaniu, Lesznie i Koninie od dziś pojawią się oplakatowane autobusy i tramwaj, przypominające o szkodliwości zażywania dopalaczy. W Poznaniu mieszkańcy będą również widzieli bilbordy i reklamy w komunikacji miejskiej, których autorką jest uczennica konińskiej szkoły – laureatka konkursu o tematyce „Dopalacze niszczą życie”.

Wspólny projekt „Dopalacze niszczą życie”, który powstał w 2015 roku realizowany jest na terenie całego województwa wielkopolskiego wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów, a także nauczycieli. Działania które są realizowane w ramach projektu w postaci między innymi: konferencji, szkoleń, happeningów, spotkań z młodzieżą oraz ich prawnymi opiekunami, a także przedstawicielami środowisk pedagogicznych, pozwoliły na zwiększenie świadomości w obszarze zagrożeń związanych z uzależnieniami.

 

Działania w środowisku lokalnym oraz liczne kampanie medialne realizowane przez wielkopolską Policję w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia tego zjawiska, a co za tym idzie uratowania niejednego życia ludzkiego. Policjanci na terenie całego województwa wielkopolskiego każdego dnia w ramach projektu „Dopalacze niszczą życie” edukują młodzież oraz ich rodziców, a co jest najważniejsze w jego ramach również młodzi ludzie realizują tak zwaną profilaktykę rówieśniczą.

 

Pomimo wielu działań, które są podejmowane, zagrożenie nadal istnieje. Na podstawie danych z Oddziału Toksykologii Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu w roku 2017 odnotowano 265 zatruć dopalaczami, które ze względu na zagrożenie życia dla spożywającego wymagały natychmiastowej hospitalizacji.

 

Biorąc pod uwagę skalę problemu związanego z uzależnieniami od dopalaczy i narkotyków, zasadne jest podejmowanie działań profilaktycznych w obszarze uświadamiania o negatywnych skutkach uzależnień. Niezwykle ważna jest współpraca międzyinstytucjonalna, która realizowana jest w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” pozwalająca zwielokrotnić efektywność podejmowanych działań przez poszczególne podmioty przez uzyskiwanie efektu synergii. Tak jak w przypadku bieżącej kampanii, wspólne działania pozwoliły na realizację kampanii przy wykorzystaniu nośników reklamy w postaci: tramwaju w Poznaniu, autobusów komunikacji miejskiej w Koninie, Lesznie i Poznaniu, billboardów w Poznaniu. Jednocześnie opracowane zostały plakaty, które za pośrednictwem komend miejskich i powiatowych będą rozpowszechniane na terenie całego województwa wielkopolskiego. Ponadto w Koninie, Lesznie i Poznaniu w 2018 roku planowana jest realizacja konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców, studentów dotyczących zagrożeń związanych z posiadaniem oraz zażywaniem środków narkotycznych.

 

Warto przy tym zauważyć, iż główny motyw graficzny kampanii pochodzi z konkursu profilaktycznego pod hasłem „Dopalacze niszczą życie”, zrealizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2016. Autorką motywu bieżącej kampanii jest laureatka konkursu Aleksandra Lewandowska z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie, która w roku szkolnym 2015/2016 była uczennicą klasy III. Konkurs ten miał na celu zaangażowanie młodzieży do działań w ramach profilaktyki rówieśniczej, która ma się przyczyniać do ograniczenia zjawiska zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” zainicjowane w 2014 roku, funkcjonuje przy szerokiej reprezentacji instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych i środowisk akademickich. Potwierdza to jednorodność i ciągłość diagnoz oraz celów stawianych przez przedstawicieli wszystkich organów w dążeniu do ograniczania zjawisk uzależnień, których wpływ na kondycję zarówno jednostki jak i całych grup społecznych nie może być marginalizowany. Dzięki działaniom, które nieustanie są podejmowane w ramach tej inicjatywy mamy wpływ na ograniczanie zagrożeń w przedmiotowym obszarze.

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl