Warsztaty nt. cyberzagrożeń oraz prezentacja Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych na XXII Targach Edukacyjnych

23.05.2018

W dniu 23 marca 2018 roku w trakcie XXII Targów Edukacyjnych w Poznaniu odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „Cyberzagrożenia – bezpieczni w sieci”. Warsztaty skierowane były dla uczniów i nauczycieli, i zostały zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Celem zajęć było podniesienie świadomości w zakresie niebezpieczeństw związanych z cyberzagrożeniami i wskazanie sposobów rozpoznawania oraz radzenia sobie z cyberprzestępczością w życiu codziennym. 


Podczas drugiego dnia Targów, w dniu 24 marca 2018 roku, zaprezentowana została idea projektu pn. „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. Przedstawiono założenia ww. przedsięwzięcia oraz podejmowane działania informacyjne, szkoleniowe i profilaktyczne. Podczas spotkania określono kierunki działań w ramach rozpoznawania zagrożeń dotykających młodzież oraz zaprezentowano narzędzia wykorzystywane do realizacji zadań profilaktycznych. 


W wydarzeniach uczestniczyło łącznie ok. 1000 osób. Warsztaty oraz prezentacja zostały zorganizowane w ramach działań „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

 

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl