Spotkanie ekspertów w ramach „Obserwatorium Zagrożeń Dla Ludzi Młodych”

30.11.2018

22 listopada 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wraz z Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Poznaniu zorganizowali specjalistyczne szkolenie pod nazwą „Dziecko uprowadzone – zagrożone dzieciństwo”, które odbyło się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

W szkoleniu udział wzięło duże grono policjantów z całego województwa wielkopolskiego, sędziowie, kuratorzy oraz biegli. Spotkanie zorganizowane było w ramach programu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. Zakres tematyczny szkolenia obejmował obszary takie jak m.in. zmiany prawne, zadania sądów, kuratorów sądowych, Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych oraz Policji w przypadkach uprowadzeń dziecka.

 

Szkolenie miało na celu zaktualizowanie oraz podniesienie wiedzy przybyłych gości, aby podejmowane przez nich czynności były przeprowadzane w sposób jak najbardziej profesjonalny i skuteczny oraz przede wszystkim na najwyższym poziomie zabezpieczały dobro dziecka, co jest  niewątpliwie ideą całego przedsięwzięcia.

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl