Spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”

25.05.2018

W dniu 23 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, którego partnerem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podczas spotkania przeprowadzono następujące prezentacje i dyskusje:

 • Komisarz Michał Królikowski z Wydziału Prewencji Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przedstawił najważniejsze działania podejmowane w ramach Obserwatorium: projekt pt. „Dwie strony sieci” przybliżający zagrożenia, które występują w Internecie; projekt pt. „Dopalacze niszczą życie”; kampanię informacyjną skierowaną do osób starszych opracowaną we współpracy z Fundacją Banku Zachodniego WBK ; lekcję wychowawczą pokazującą jak należy się zachować się w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia terrorystycznego.

 • Maciej Radziemski, Dyrektor Strategiczny Agencji Marketingowej LuckyYou, jako gość Obserwatorium, zaprezentował nowe możliwości efektywnego dotarcia do osób młodych poprzez wykorzystanie kampanii informacyjnych opartych o media społecznościowe. W swojej prezentacji wskazał na potrzebę uatrakcyjnienia sposobów przekazu, tak aby projekty realizowane w ramach Obserwatorium lepiej docierały do odbiorców, czyli dzieci i młodzieży.

 • W kolejnej prezentacji, Natalia Jarmużek-Troczyńska z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawiła aktualny stan prac prowadzonych w ramach europejskiego projektu MINDb4ACT. Projekt jest realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 i dotyczy tematyki przeciwdziałania radykalizacji. Podczas prezentacji przedstawione zostały także możliwości zaangażowania się poszczególnych partnerów Obserwatorium w realizację projektu.

 • Następnie, dr inż. Jakub Jasiczak, Prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawił założenia merytoryczne i funkcjonalne gry edukacyjnej w obszarze cyberzagrożeń, która jest przygotowywana w ramach Obserwatorium. Gra powstaje na podstawie porozumienia o współpracy między Fundacją Banku Zachodniego WBK finansującą projekt a Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Spotkanie zakończyło się dyskusją nad obecną rolą Obserwatorium oraz przyszłymi działaniami, w tym inicjatywą stworzenia „Lokalnych Obserwatoriów” na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, uczestniczący w pracach Obserwatorium, tj.:

 • Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 • Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kurator Okręgowy

 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

 • Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

 • Kuratorium Oświaty

 • Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 • Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl