Konferencja nt. funkcjonowania systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych

07.11.2018

Informujemy, że w dniach 28-29 marca 2019 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. „Funkcjonowanie systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych we współczesnych środowiskach wychowawczych. I Międzynarodowa Konferencja nt. Evidence-Based Practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”. Wydarzenie jest organizowane przez Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń wybitnych teoretyków i praktyków resocjalizacji z Polski i ze świata. Poprzez organizację spotkania uwaga zostanie zwrócona na szczególną potrzebę konstruowania teorii i praktyki resocjalizacyjnej na dowodach. Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych budowaniem teorii, badaniami i optymalizacją oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych do wspólnych rozważań nad kierunkami rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej.

 

Konferencja odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obradach proszone są o wypełnienie do dnia 30 listopada 2018 roku formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod tym linkiem.

 

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj.

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl