Podsumowanie pilotażowych szkoleń z zakresu radykalizacji w ramach projektu MINDb4ACT

19.09.2019

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizowała dwa pilotażowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania radykalizacji, które miały miejsce 9 i 10 września 2019 roku w Poznaniu.

Szkolenia organizowane były w ramach projektu badawczo-rozwojowego MINDb4ACT (www.mindb4act.eu) oraz lokalnej inicjatywy Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych (www.obserwatorium.wlkp.pl). Każdy dzień szkolenia skierowany był do innej grupy odbiorców. W pierwszym z nich uczestniczyli przedstawiciele lokalnych instytucji, takich jak Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Policja, Służba Więzienna, Kuratorium Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz innych. W drugim dniu natomiast uczestniczyli przedstawiciele edukacji i oświaty, przede wszystkim nauczyciele-wychowawcy, psychologowie i pedagodzy z wielkopolskich szkół.

 

Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 40 osób. Szkolenia miały formę praktycznego warsztatu, uczestnicy byli włączeni do dyskusji od początku spotkania, mieli możliwość do wymiany doświadczeń, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a także pracy w grupach nad wybranym studium przypadku.

 

Uczestnicy szkoleń zgodnie zauważyli, że w czasach szybkiego rozpowszechniania się zjawiska radykalizacji podjęcie tego tematu, poznanie mechanizmu i sposobów zapobiegania jest niezmiernie istotne, a przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji niezbędna. Wielokrotnie uczestnicy podkreślali, że skład grup biorących udział w spotkaniu był ich atutem, ponieważ pozwalał na dyskusję, biorąc pod uwagę różne aspekty zjawiska. Ponadto, uczestnicy podkreślali kompetencje i doświadczenie prowadzących – dr Marzeny Kordaczuk-Wąs, która posiada bogate doświadczenie z zakresu przeciwdziałania radykalizacji i jest ekspertem PPBW w tym obszarze oraz r. pr. Jakuba Horn, który przedstawił aspekty prawne mowy nienawiści.

 

Projekt MINDb4ACT finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Szkolenia były jednym z 17 projektów pilotażowych, które są zaplanowane w ramach projektu i dotyczą zagadnienia przeciwdziałania radykalizacji w różnych obszarach tematycznych. Projekt pilotażowy PPBW dotyczył obszaru „inicjatywy lokalne”.

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl