MINDb4ACT: Pilotażowe szkolenie z zakresu zapobiegania radykalizacji dla instytucji lokalnych

29.08.2019

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizują dedykowane, pilotażowe szkolenie pt. „Rola lokalnej współpracy w zapobieganiu radykalizacji: mechanizm powstawania i skuteczne zapobieganie ekstremizmom”, które odbędzie się 9 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

Szkolenie realizowane jest w ramach europejskiego projektu MINDb4ACT oraz interdyscyplinarnej sieci Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych. W wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele sektora bezpieczeństwa publicznego, więziennictwa, sądownictwa, administracji centralnej i samorządowej, sektora akademickiego oraz edukacji i oświaty, pomocy społecznej, a także sektora pozarządowego. 


Szkolenie poprowadzą: dr Marzena Kordaczuk-Wąs, ekspert PPBW ds. przeciwdziałania radykalizacji, posiadająca wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zarówno w Polsce, jak i Europie (ekspert RAN – Radicalization Awareness Network oraz CEPOL – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania), dr Agnieszka Łapińska oraz mec. Jakub Horn. 


Projekt MINDb4ACT jest koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów z 9 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Celem projektu jest ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum, a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl