Spotkanie w ramach "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych"

08.11.2017

 

Dnia 7 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych.” Organizatorami spotkania była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. 

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie założeń oraz przeprowadzenie dyskusji na temat projektu o akronimie MINDb4ACT, który poświęcony jest przeciwdziałaniu procesowi radykalizacji poszczególnych grup społecznych. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont 2020, jest realizowany przez 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej. Partnerami projektu, występującymi w imieniu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


W spotkaniu wzięło udział kierownictwo oraz przedstawiciele niżej wymienionych instytucji uczestniczących w pracach „Obserwatorium”:


•    Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
•    Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
•    Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kurator Okręgowy
•    Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych
•    Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
•    Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
•    Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
•    Urzędu Miasta Poznania
•    Kuratorium Oświaty
•    Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
•    Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl