Konferencja "Dwie strony sieci"

07.11.2016

 

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował konferencję profilaktyczno – informacyjną „Dwie strony sieci”, dotyczącą zagrożeń wynikających z nieprawidłowego wykorzystywania Internetu. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych”. Policyjni profilaktycy wraz ze swoimi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa, będą edukować młodzież, kadrę pedagogiczną i rodziców w zakresie bezpiecznego wykorzystywania wirtualnej sieci.

26 października br. w sali kinowej Multikina 51 odbyła się konferencja „Dwie strony sieci”. To przedsięwzięcie jest częścią projektu „Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych”. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Partnerami wielkopolskiej Policji w tej konferencji byli Bank Zachodni WBK, TVP 3 Poznań oraz Multikino.

 

W tematykę spotkania wprowadzili zaproszonych gości prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik oraz kom. Michał Królikowski. Kolejni prelegenci omówili następujące tematy: prof.dr hab. Maria Beisert - „Mechanizmy działania pedofili”, prof. dr. hab. Jacek Pyżalski – „Seksting – zjawisko i przeciwdziałanie” i dyrektor TVP 3 w Poznaniu Agata Ławniczak-Loba – „Obraz przemocy – przemoc w obrazie”. Po przerwie kolejni zaproszeni goście omówili następujące problematyki: nadkom. Jarosław Kończyk – „ Zwalczanie pedofili i pornografii dziecięcej”, mjr Ewa Wróblewska – „Oddziaływanie terapeutyczne wobec osadzonych sprawców przestępstw seksualnych”, Prezes Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK Marzena Atkielska – „Cyberbezpieczne zasady bankowania” i dr Hubert Tomkowiak – „Poczucie dobrostanu młodzieży, a style korzystania z Internetu”.

 

Na zakończenie konferencji, policjanci zaprezentowali pokazową lekcję o cyberzagrożeniach. Tego typu lekcja będzie wykorzystywana jako źródło pomocy dla policyjnych profilaktyków, którzy będą prowadzić takie zajęcia we wszystkich szkołach
w Wielkopolsce.

 

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl