„Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” w KWP

12.05.2017

 

10 maja br. miało miejsce spotkanie podsumowujące kolejny rok działań realizowanych w ramach projektu "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych". Przypomnijmy – ten projekt tworzy interdyscyplinarne ciało, w którego skład wchodzą przedstawiciele wielu podmiotów zaangażowanych w pracę z młodzieżą. Istotne w tym przedsięwzięciu jest prowadzenie szerokiej diagnozy zagrożeń i podejmowanie w tym zakresie wyprzedzających działań informacyjnych, szkoleniowych, profilaktycznych.

W spotkaniu udział wzięli m.in: Marzena Wodzińska – członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Krzysztof Błaszczyk – Wicekurator Oświaty, prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Równego Traktowania, Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, Elżbieta Ruta – Solarska – Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Cieszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wiesław Banaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Wojciech Mroczkowski – Zastępca Kuratora Okręgowego, Ewa Superczyńska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Marzena Atkielska – Prezes Fundacji BZ WBK, Radosław Dukat – Kierownik Działu Koordynacji Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Rashel Talukder – Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Staramy się nie poprzestawać wyłącznie na próbie przeciwdziałania aktualnie pojawiającym się problemom (których analizą i diagnozą zajmujemy się po ich zaistnieniu) – ale dążymy do tego aby - zawierając koalicje ekspertów, badaczy, naukowców, praktyków – wspólnie podejmować działania pozwalające aktywnie przeciwdziałać sytuacjom, które będą stanowić realne zagrożenie w niedalekiej przyszłości.

 

Projekt "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych" nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu działań zapobiegawczych, co bezpośrednio wynika z zaangażowania i wkładu pracy tworzącego go autorów.

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl