Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych

10.04.2017

 

 

W dniu 8 kwietnia br. miało miejsce spotkanie podsumowujące "Raport otwarcia", który przygotowano w ramach nowego projektu prewencyjnego pod nazwą "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych".

Czym jest nowa inicjatywa? Dlaczego przedstawiciele tak wielu podmiotów i instytucji skupiły się razem, aby wspólnie działać w obszarze rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom dotyczących młodzieży? Tak jak ewoluuje świat dorosłych, tak samo zmienia się świat młodzieży. Młody człowiek narażony jest na szereg wpływów zewnętrznych. Każdego dnia zdobywa nowe doświadczenia, uczy się życia w domu, szkole, wśród rówieśników, ale też czerpie wiedzę i przejmuje wzorce prezentowane za pośrednictwem środków masowego przekazu czy sieć internetową. Zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie i możliwościach jakie ten świat mu daje. Obecnie dostępność i różnorodność wzorców, środków i „atrakcji” jest tak ogromna, że wystarczy wyciągnąć po nie rękę.

 

Nowe sytuacje i chęć bycia w centrum uwagi niosą ze sobą nowe zagrożenia i wyzwania dla młodego człowieka, który za wszelką cenę chce im sprostać. Wielu młodych ludzi, wkraczając w świat dorosłych, poszukuje nowych wartości - pragnie samodzielnie dokonywać wyborów. Te dążenia niejednokrotnie są pełne trudu i pomyłek. Zagrożenia, przestępczość, nowe mody, trendy i coraz to „atrakcyjniejsze” formy aktywności trafiają na podatny grunt osób z jeszcze niewielkim bagażem doświadczeń.

 

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Czemu jest inna niż dawniej? Jaka będzie w niedalekiej przyszłości? Co robić, aby ustrzec ją przed negatywnymi skutkami pojawiających się zagrożeń? Między innymi na te pytania starają się znaleźć odpowiedzi członkowie zespołu tworzącego "Obserwatorium".

 

Istotne jest to, aby nie poprzestawać wyłącznie na próbie przeciwdziałania temu, co aktualnie jawi się nam jako problem (którego analizą i diagnozą zajmujemy się niejako już po fakcie) – ale starać się – zawierając koalicje ekspertów, badaczy, naukowców, praktyków – wspólnie podejmować działania pozwalające nam aktywnie przeciwdziałać sytuacjom, które będą stanowić realne zagrożenie w niedalekiej przyszłości.

 

Łącząc nasze doświadczenia, wiedzę, zasoby oraz chęci skutecznego wspierania młodych ludzi w podejmowaniu właściwych wyborów – wielkopolska Policja zaproponowała stworzenie interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, jakim jest wspomniany projekt pod nazwą „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

 

Zyskując przychylność szeregu instytucji i podmiotów, których przedstawiciele – odpowiadając na zaproszenie – zadeklarowali wspólne działania w tym projekcie, dostrzegamy możliwość zjednoczenia sił w partnerskiej koalicji, podejmując działania ukierunkowane na coraz skuteczniejsze zapobieganie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w środowiskach młodzieżowych.

 

Podczas kwietniowego spotkania wskazano obszary i zagrożenia, które staną się w najbliższym czasie przedmiotem aktywnych działań rozpoznawczych, edukacyjnych i zapobiegawczych.

 

Udział w spotkaniu wzięli m.in: Leszek Wojtasiak – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dorota Kinal – Wicewojewoda Wielkopolski, insp. Rafał Batkowski – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Hanna Rajcic – Mergler – Wicekurator Oświaty, Irena Szostak – Kurator Okręgowy, prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ewa Superczyńska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Jolanta Graczyk – Ogdem – Przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Beata Matelska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Rogoźnie, Przedstawiciele Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 

Please reload

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl